HUISREGELS

ALGEMENE REGELS NR7EVEN

Elke vrijdag & zaterdag van 20:00 tot 03:00 uur geopend.

U dient tenminste 21 jaar te zijn en dient dit, in geval van twijfel, middels legitimatie te kunnen aantonen.

Camera’s waken over ieders veiligheid.

Consumptie verplicht.

Ter bescherming van eigen en andermans veiligheid kun je aan kleding worden gefouilleerd/gedetecteerd. Indien hieraan door de bezoeker geen medewerking wordt verleend, wordt de toegang ontzegd.

U dient een verzorgd uiterlijk te hebben en correct gekleed te zijn, Sportkleding, sportschoenen, petjes, slordige t-shirts en kleding met groepskenmerkende teksten zijn verboden.

Indien het binnen te druk is of op grond van een speciaal uitnodigingsbeleid drukte wordt verwacht , behouden we ons het recht u de toegang te weigeren.

Om een optimale sfeer te creëren, bewaakt de gastheer de verhouding man/vrouw die in NR. 7EVEN aanwezig is. Op basis van zijn inschatting kan de toegang geweigerd worden.

Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs, wordt de toegang geweigerd.
Het gebruiken of verhandelen van drugs is ten strengste verboden. Bij geconstateerde handel of gebruik van harddrugs (pillen, etc.), worden de aangetroffen goederen in beslag genomen, volgt verwijdering van de betreffende persoon/personen en wordt de toegang ook in het vervolg ontzegd.

Geen toegang aan personen die in welke vorm dan ook overlast voor de omgeving veroorzaken.

Het bij zich dragen van wapens, of voorwerpen die als wapen kunnen dienen , is ten strengste verboden.

Bij gedrag dat door andere bezoekers als hinderlijk, bedreigend, intimiderend of ongewenst wordt ervaren, volgt eerst een waarschuwing en daarna, bij herhaling volgt verwijdering. In dat geval wordt ook in de toekomst de toegang ontzegd.

NR.7EVEN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en immateriële schade aan bezoekers.

Zonder geldig garderobe bewijs worden geen jassen of voorwerpen teruggegeven. De directie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor goederen die achtergelaten worden in jassen en tassen e.d.

Het is ten strengste verboden glazen of consumpties mee naar buiten te nemen en ook niet mee naar de toiletten.

In situaties waar het huisreglement niet in voorziet, beslist de directie van NR.7EVEN over mogelijk te nemen maatregelen.

U dient ten allen tijde aanwijzingen van onze medewerkers op te volgen.

Overtreding van het huisreglement kan leiden tot permanente verwijdering.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram